Meesterwerk

Dagbesteding

Wij hebben verschillende dagbestedingsplekken. Voorbeelden hiervan zijn de lunchroom Passie, de snoepwinkel Snoep, Kunstige Meesters en de garage.

Met het organiseren van plekken kijken wij naar de vraag vanuit de cliënten. Waar is behoefte aan en waar liggen de interesses? Wanneer je nog niet precies weet waar je krachten liggen en wat je graag wil doen, bieden wij speciale trajecten, die aangepast zijn op de hulpvraag van de cliënt. Binnen deze trajecten maakt de cliënt kennis met verschillende plekken en werkzaamheden. Op de dagbesteding krijgen de cliënten eeneigen vertrouwenspersoon, die ook dient als vast aanspreekpunt. Op deze manier wordt er gewerkt aan ontwikkeling van kwaliteiten, maar kan de cliënt ook op ieder moment van de dag terecht bij de vaste werkbegeleider wanneer hem/haar iets dwars zit.

Tijdens de dagbesteding staan onze begeleiders naast de cliënt in het werkveld. De dagplanning wordt afgestemd op de doelen en het niveau van de cliënt. Door middel van intensieve gesprekken wordt continu bekeken of de cliënt niet op zijn/haar tenen moet lopen en of het dagprogramma aangepast moet worden. Wij willen een veilige en kleinschalige omgeving bieden waarin structuur en duidelijkheid van belang zijn.

School en stage:
Meesterwerk werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen t.b.v. het crieëren van een zo passend mogelijk schooltraject. Onze dagbestedingsplekken kunnen fungeren als stageplek of leer-werkplek. Ook biedt Meesterwerk voorbereidingstrajecten aan in samenwerking met het Deltion College in Zwolle. Dit traject wordt op maat uitgezet en bereidt de cliënt voor op het reguliere schooltraject. Meesterwerk verzorgd hiernaast huiswerkbegeleiding.

Contact

Meesterwerk (hoofdkantoor)
Diezerkade 12
8021 CW Zwolle
Tel: 038 422 1201
E-mail: info@meesterwerkzwolle.nl
www.meesterwerkzwolle.nl