Herinrichting winkelcentrum

Aannemer Heijmans is gestart met de werkzaamheden voor herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Het doel is om een veilige, aantrekkelijke en levendige omgeving te creëren. Zo komt er onder andere meer ruimte voor fietsers, meer groen en een veiligere oplossing voor de rotonde. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in november afgerond.

Tijdens de werkzaamheden die in de komende maanden plaatsvinden blijven de winkels geopend en bereikbaar. Als het nodig is, wordt verkeer omgeleid. Dit wordt dan duidelijk met borden aangegeven.  Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de adviezen van het RIVM rondom het coronavirus. In de Vechtstraat, tussen de Thomas à Kempisstraat en de parkeerplaats achter de COOP, is dan ook vanaf 4 mei eenrichtingsverkeer ingesteld. De ruimte op de stoepen is daar, door de bouwwerkzaamheden, beperkt waardoor het voor o.a. voetgangers niet mogelijk is om zich aan de ‘1,5-meter regel’ te houden. De duur van deze maatregel is nog niet bekend.

Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Op de kaart en in de omschrijving hieronder is te zien en te lezen welke fase wanneer op de planning staat. Door onvoorziene omstandigheden gedurende de werkzaamheden is het tijdvak voor fase 1 (oranje) met een week verlengd. In tegenstelling tot wat op de kaart wordt benoemd start fase 2 (groen) in week 23.

planning_herinrichting_diezerbrink_fase1.pdf

Thomas a Kempisstraat: 14 april t/m 29 mei (oranje)

Tijdens de eerste fase van deze straat wordt de weg opengebroken om te versmallen. Hier worden een nieuwe rijbaan, parkeerplaatsen en trottoirs gerealiseerd. Ook komen er nieuwe groenstroken en bomen. Het verkeer wordt omgeleid via de Bisschop Willebrandlaan, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade en Van Wevelinkhovenstraat. Het advies is om te parkeren bij ’t Streekien.

Thomas a Kempisstraat: 2 juni t/m 3 juli (groen)

In deze tweede fase worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als in fase 1, maar dan in het verlengde van de straat. Op de kaart is te zien waar precies de werkzaamheden plaatsvinden.

Blekerswegje: 6 juli t/m 7 augustus (geel)

Hier wordt de straat opengebroken. Er wordt een nieuw riool en een kademuur aangelegd, dit gebeurt met hergebruikte stenen. De parkeerplaatsen van het Blekerswegje zijn grotendeels niet bereikbaar.

Blekerswegje: 10 augustus t/m 4 september (blauw)

In het tweede deel van het Blekerswegje gaan we verder met de aanleg van een nieuw riool. Ook wordt er gewerkt aan het aanleggen van parkeerplaatsen, de rijbaan en het trottoir met nieuwe en hergebruikte gebakken stenen. De bewoners blijven bereikbaar.

Brink: 7 september t/m 13 november (roze)

In deze fase wordt de rotonde verwijderd. Ook hier wordt een nieuw riool aangelegd. De kruising wordt opnieuw ingericht met groenstroken en nieuwe gebakken stenen. Het verkeer leiden we om via de Bisschop Willebrandlaan, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade en Van Wevelinkhovenstraat.

Samen met winkeliers en bewoners

In oktober 2018 heeft de gemeente Zwolle een eerste ontwerp herinrichtingsplan voor het gebied aan de ondernemers en inwoners gepresenteerd. Daarna heeft de gemeente het ontwerp samen met hen uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de eerste fase. Ondernemers en bewoners dachten onder andere mee over de inrichting van de straten, de (fiets)parkeerplaatsen, de bestrating en de beplanting.

Inloopuur bij aannemer Heijmans

Er wordt door Heijmans een bouwkeet geplaatst bij het Blekerswegje. Elke woensdag tussen 15.00 – 16.00 uur is er een inloopuur voor mensen die vragen hebben over de werkzaamheden.

Voorbereidingen ontwerp herinrichting Diezerbrink Fase 2

Het ontwerp voor herinrichting Diezerbrink Fase 2 (Thomas à Kempisstraat (vanaf de Vechtstraat tot Bisschop Willebrandlaan), Vechtstraat en een klein gedeelte van de Rhijnvis Feithlaan (tussen rotonde De Brink en Bagijnesingel) is in voorbereiding. Uitvoering hiervan is voorzien in 2021. Details om het schetsontwerp uit te werken tot een Definitief Ontwerp worden besproken met de direct betrokkenen (bewoners/winkeliers). Met de ondernemersvereniging is de invoering van één-richtingsverkeer in de Vechtstraat besproken en met de bewonersvereniging De Brinkstaete de parkeeroplossing voor het appartementencomplex. De inloopbijeenkomst die gepland stond is vanwege het Corona-virus geannuleerd. Zodra het mogelijk is worden betrokkenen meegenomen in het ontwerp voor fase 2.